Projekty

Projekty GISonLine

Branże sieciowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Branże sieciowe
Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Branże sieciowe
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!